ErichHahn OCP-60
Oksidasyon ve Bileşik Ünitesi

Tesisin amacı: bir reaktörde oksidasyon yoluyla gudrondan bitüm üretimi.
gudron, bitüm, gaz katkı maddeleri
Çevrenin bileşimi:
oksidasyon ile ilgili (max) -60 m³/s
(max)-120 m³/saat
Kapasite:
30 х 14 х 18 m (U x G x Y)
Boyutlar:
İşlem seçenekleri
ErichHahn OCP-60 Oksidasyon ve Bileşik Ünitesi
Ön oksidasyon (oksidasyon ve bileşik reaktör SCU-OCP)
Borulu Reaktörlerde Yoğun Oksidasyon (Yoğun Oksidasyon Birimi IOU-OCP)
Bileşik (oksidasyon ve bileşik reaktör SCU-OCP)
Kullanılan bileşik katkı maddeleri
Vakum kalıntısı (katran) (Sıvı katkı tankı AdSU-OSP-50)
Plastifiyan (Sıvı katkı maddesi tankı AdSU-OCP-50)
Yüzey aktif maddeler (Sıvı katkı maddesi tankı AdSU-OCP-15)
Ortofosforik Asit (Sıvı katkı tankı AdSU-OCP-15) AdSU-OСP-15)
Oksidasyon işleminin şeması